אנשים עם לב של ברזל

ברחוב שהמה אדם והמון  סואן ,  התהלכו הרבה אנשים בצבע כסף בוהק וגדול

הם אמרו שהם מייצגים את כל ההון שבעולם , וההילוך שלהם ברחובו של יום הוא כמו תנועה צפה של מטילי כסף

הם רוצים להעניק ולתת ליקום הזה את כל הטוב שיכולים להיות בעולם

שאלתי אם כל המאורות הגדולים ההם נטמנים ומתגמדים במילה  של מטילים וכסף מכל סוג שהו 

הם אמרו שלא אבל מה לעשות זה מה שהם יכולים לתת לעולם

יום אחד במקרה ובטעות נתקלתי באחד מהם ו,והיה נדמה לי שאמות הסיפים שלו זעו כי הוא פלט צרחה חדה

אחר כך הוא הדף אותי מעליו בעוז

אמרתי "סליחה" שאני מצטערת ,  אבל הוא הפיל אותי לרצפה

נחבטתי נפלתי

ואז הסתכלתי קצת עמוק יותר בפנים שלו וראיתי שהם רק דמויי פנים

כמו פני בובה הם בצבצו פתאום בשעת בין הערביים

הוא בכלל היה בובה שמשהו ברוב כשרון וקשב הטעין בה סוללות,

וכל כך כעסתי על התרמית.. וכל כך התרכמו פני בשל כך 

אבל הוא בסך הכל היה בובה

לעזאאאזאל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!